PTBST poleca film „UMBRA”

UMBRA to alegoryczna opowieść o poznawaniu siebie, docieraniu do najgłębiej skrywanych tajemnic. Bez dialogów, w sposób poetycki, poprzez symbolikę obrazu, muzykę i taniec film opowiada o zagubieniu kobiety molestowanej seksualnie w dzieciństwie, odtwarzającej na nowo swoją traumę, próbującej wydostać się z tego błędnego koła. Forma filmu ma umożliwić dotarcie do istoty stanu wewnętrznego bohaterki. Za sprawą transowości przenosi widza w sferę przeczuwania, a nie intelektualnej analizy.

Pytania jakie reżyserka stawia w filmie dotyczą również roli otoczenia w przezwyciężaniu traumy, obrazu Boga jaki powstaje w umyśle osoby skrzywdzonej, szczególnie gdy ze strony najbliższych zabrakło jej wsparcia.

Celem filmu jest przybliżenie widzowi zagubienia ofiary molestowania seksualnego w dzieciństwie, pojmowania przez nią miłości jak i granic między dobrem a złem, pokazanie mechanizmów psychologicznych, z których to zagubienie wynika.

Trailer 1

Trailer 2

Więcej informacji o filmie można znaleźć na stronie: http://www.umbra-film.com