o ESTSS

Misja

  • ESTSS dba o to aby rezultaty badań klinicznych i praktyk prawnych w obszarze psychotraumatologii były systematycznie gromadzone i publicznie krytycznie oceniane.
  • ESTSS rozwija i propaguje inicjatywy dotyczące wszystkich aspektów stresu traumatycznego i jego wielu reperkusji.
  • ESTSS poszukuje dróg umożliwiających powstanie platformy współpracy pomiędzy jednostkami i organizacjami w obszarze psychotraumatologii. Więcej

Historia

W 1988 roku Roderick Ørner zwołał Pierwszą Europejską Konferencję dotyczącą Badań nad Stresem Traumatycznym, w Lincoln (Zjednoczone Królestwo). Zaprosił na nią Charlesa Figley’a, współzałożyciela i pierwszego przewodniczącego towarzystwa zwanego wówczas Towarzystwem Badań nad Stresem Traumatycznym (Society for Traumatic Stress Studies; STSS), mającego swoją siedzibę w Ameryce Północnej, oraz Johna Wilsona ówczesnego przewodniczącego tego towarzystwa. Więcej