Badania

>> Badanie podłużne ESTSS ADJUST COVID-19, prowadzone w 11 krajach Europy, w którym brali udział także badacze z Polski (zespół prof. Małgorzaty Dragan, Wydział Psychologii UW):

>> Global Collaboration on Traumatic Stress – inicjatywa zrzeszająca badaczy prowadzących badania międzynarodowe z zakresu psychotraumatologii:

https://pl.global-psychotrauma.net/about

>> Zapraszamy do udziału w międzynarodowym badaniu pod patronatem ESTSS – Global Psychotrauma Screen (GPS). Badanie zajmuje tylko 5 minut! Po wypełnieniu ankiety otrzymuje się krótką informację zwrotną:

https://pl.global-psychotrauma.net/take-gps-test

>> Raport z badań „Zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19” przeprowadzonego na Wydziale Psychologii UW:

https://docs.google.com/document/d/1yYoZeL1qAc9H8j6xo2SNhrKfs3bhrc0fwlVsfjd0I9c/edit?usp=sharing