Historia PTBST

Wiosną 2006 do polskich członków (kilka osób) Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS) przyszedł e-mail z pytaniem, czy ktoś zechciałby podjąć się zorganizowania spotkania polskich specjalistów zajmujących się traumą z przedstawicielami Zarządu ESTSS.

Po porozumieniu się z Władzami Dziekańskimi Wydziału  Psychologii UW, prof. Maja Lis-Turlejska podjęła się organizacji tego spotkania

Na zorganizowane w dniu 15 lipca 2006 roku przez prof. Maję Lis-Turlejską spotkanie przybyło dwóch przedstawicieli Zarządu ESTSS: Przewodniczący Zarządu, prof. Berthold Gersons z University of Amsterdam oraz członek Zarządu, prof. Norbert Gurris z Catholic University of Applied Sciences w Berlinie, oraz 15 polskich badaczy, praktyków i studentów zainteresowanych problematyką stresu traumatycznego i jego konsekwencji.

W trakcie spotkania profesor Gurris zaprezentował podstawowe informacje na temat ESTSS oraz omówił koncepcję organizacji „parasolowej” (umbrella organization). Po prezentacji prof. Gurrisa odbyła się dyskusja dotycząca psychotraumatologii w Polsce.

W rezultacie przeprowadzonych w trakcie tego całodziennego spotkania rozmów zrodziła się idea powołania Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST). Decyzję o podjęciu starań mających na celu utworzenie Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, afiliowanego przy ESTSS podjęto poprzez głosowanie.

Zebranie założycielskie odbyło się 24 maja 2007 roku.
Zaczęła się  droga z biurokratycznymi przygodami (przeszkodami).

Zobacz też tekst:

Gurris, N.F. (2007). Consequences of the Warsaw Meeting – July 15, 2006. European Trauma Bulletin.

Lueger-Schuster, B. (2007). Polish Society of Traumatic Stress Studies founded. European Trauma Bulletin.

Plichta, A. (2007). Informacja o powstaniu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Nowiny Psychologiczne, 3, 99-101.

Zdjęcia ze spotkania z przedstawicielami zarządu: