Literatura z zakresu psychotraumatologii w języku polskim

Bokszczanin, A. Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2003. Briere J, Scott C.: Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2010...