Literatura z zakresu psychotraumatologii w języku polskim

Bokszczanin, A. Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2003. Bokszczanin, A. Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi. Wydawnictwo...