Warsztaty EMDR „Two-Hand Dialogue”

Polskie Towarzystwo Badań Nad Stresem Traumatycznym ma zaszczyt zaprosić na  warsztaty EMDR „Two-Hand Dialogue”
Prowadzący: dr Udi Oren – Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa EMDR, wybitny psycholog kliniczny oraz trener EMDR Europe oraz EMDR Institute w Kalifornii, USA. Dr Oren jest Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa EMDR (EMDR Europe Association’s President) – organizacji zrzeszającej wszystkie towarzystwa EMDR zlokalizowane na terenie Europy – od 2007 roku. Wykładał w Harvard Medical School w Bostonie oraz w University Medical School w Tel-Avivie. Prowadził warsztaty szkoleniowe EMDR w Europie, Azji i Afryce.Termin szkolenia: 8 września, 2015 r., godz. 11.00-19.00Miejsce: Uniwersytet SWPS, Warszawa

Koszt treningu:

  • 900 zł
  • 800 zł – dla Członków PTBST
Zasady naboru Uczestników:Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym szkoleniu: psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, psychologów pracujących z osobami po traumie (np. w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, psychologów ze służb mundurowych) oraz słuchaczy szkół psychoterapii (po 3 roku), którzy ukończyli pierwszą część szkolenia w obszarze terapii EMDR.Osoby zainteresowane udziałem w treningu prosimy o:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
  • przesłanie zaliczki w wysokości 300 zł (200 zł – dla Członków PTBST)
    na konto Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym:
    nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 0782 4470

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona. Termin nadsyłania zgłoszeń oraz wpłat zaliczki upływa z dniem 31 lipca 2015 roku.

Organizator (Zarząd PTBST) zastrzega sobie prawo weryfikowania kwalifikacji uczestników ze względu na podane powyżej kryteria. W przypadku braku zakwalifikowania Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.

Dodatkowe informacje na temat szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Sekretariatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym: sekretariat@ptbst.org.pl

 

* Warsztat EMDR „Two-Hand Dialogue”

Tematyka warsztatu koncentrować się będzie na interwencjach bazujących na EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) w pracy z osobami doświadczającymi konfliktów dotyczących ich życiowych wyborów. Tego rodzaju konflikty opisywane są w wielu modalnościach terapeutycznych, np. jako różne „strony”, „głosy wewnętrzne”, czy „stany ego” klienta.

Niejednokrotnie komunikacja między tymi stronami jest zablokowana bądź istotnie ograniczona. Często zdarza się tak, że jedna ze stron nie jest zainteresowana jakąkolwiek komunikacją z drugą stroną wewnętrznego konfliktu.

Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się konceptualizować tego rodzaju sytuacje z perspektywy modelu adaptacyjnego przetwarzania informacji  (adaptive information processing model, AIP), a także dowiedzą się, w jaki sposób mogą ułatwiać swoim klientom zadanie budowania porozumienia i spójności między różnymi stronami ich wewnętrznych konfliktów.