WARSZTAT – DYSOCJACJA: WPROWADZENIE DLA TERAPEUTÓW EMDR

Polskie Towarzystwo Badań Nad Stresem Traumatycznym

ma zaszczyt zaprosić na organizowany pod patronatem

Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

WARSZTAT

DYSOCJACJA: WPROWADZENIE DLA TERAPEUTÓW EMDR

XXX

Prowadzący: dr Udi Oren – wybitny psycholog kliniczny oraz trener EMDR Europe oraz EMDR Institute w Kalifornii, USA. Dr Oren pełnił funkcję Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa EMDR (EMDR Europe Association’s President) – organizacji zrzeszającej wszystkie towarzystwa EMDR zlokalizowane na terenie Europy – w latach 2007-2015. Wykładał w Harvard Medical School w Bostonie oraz w University Medical School w Tel-Avivie. Prowadził warsztaty szkoleniowe EMDR w Europie, Azji i Afryce. Doktor Oren jest w tej chwili nie tylko jednym z posiadających najdłuższe doświadczenie terapeutów EMDR, ale również jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych dydaktyków.

O warsztacie:

O dysocjacji mówiono już za czasów Freuda. Obecnie stała się obszarem dużego zainteresowania wśród psychoterapeutów; zwłaszcza w środowisku terapeutów EMDR.

Warsztat zapewni krótkie wprowadzenie do tematyki dysocjacji, z historycznej perspektywy. Zostanie również zaprezentowany przegląd teorii obierających za cel próbę wyjaśnienia zjawiska dysocjacji.

Większość czasu na warsztacie zostanie poświęcone omówieniu, w jaki sposób dysocjacja może wpłynąć na proces terapii EMDR, jak również przekazaniu terapeutom praktycznych wskazówek.

Przeprowadzone ćwiczenia pomogą uczestnikom zdobyć gruntowną wiedzę na temat sposobu rozumienia dysocjacji oraz informacji na temat „co robić?” w procesie terapeutycznym przy wysokim jej nasileniu.

Termin szkolenia: 18 – 19 maja, 2016 r.

Miejsce: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa

Cena:

  • 500 zł
  • 400 zł – dla Członków PTBST oraz WOT PTP

Zasady naboru Uczestników:

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym warsztacie: psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, psychologów pracujących z osobami po traumie (np. w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy) oraz słuchaczy szkół psychoterapii. Wymogiem koniecznym przy zapisie jest posiadanie certyfikatu z ukończenia treningu Level 1.

Osoby zainteresowane udziałem w treningu prosimy o:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w tym miejscu
  • przesłanie zaliczki w ciągu 10 dni od zgłoszenia w wysokości 250 zł (200 zł – dla Członków PTBST oraz WOT PTP)

Przelew na konto Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 0782 4470

Tytuł przelewu: Warsztat + imię i nazwisko uczestnika

Opłacenie całej kwoty za trening jest wymagane do 30 kwietnia 2016 roku.

W przypadku rezygnacji z udziału w treningu zgłoszonej po 25 kwietnia 2015 wpłacone kwoty nie ulegają zwrotowi.

Organizator (Zarząd PTBST) zastrzega sobie prawo weryfikowania kwalifikacji uczestników ze względu na podane powyżej kryteria. W przypadku braku zakwalifikowania Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.

Dodatkowe informacje na temat warsztatu mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Sekretariatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym: sekretariat@ptbst.org.pl