TRENING EMDR – LEVEL 2

Polskie Towarzystwo Badań Nad Stresem Traumatycznym

ma zaszczyt zaprosić na organizowany pod patronatem

Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

TRENING EMDR – LEVEL 2

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing*)

XXX

Prowadzący: dr Udi Oren – wybitny psycholog kliniczny oraz trener EMDR Europe oraz EMDR Institute w Kalifornii, USA. Dr Oren pełnił funkcję Przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa EMDR (EMDR Europe Association’s President) – organizacji zrzeszającej wszystkie towarzystwa EMDR zlokalizowane na terenie Europy – w latach 2007-2015. Wykładał w Harvard Medical School w Bostonie oraz w University Medical School w Tel-Avivie. Prowadził warsztaty szkoleniowe EMDR w Europie, Azji i Afryce. Doktor Oren jest w tej chwili nie tylko jednym z posiadających najdłuższe doświadczenie terapeutów EMDR, ale również jednym z najlepszych i najbardziej doświadczonych dydaktyków.

Termin szkolenia: 20 – 22 maja, 2016 r.

Miejsce: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa

Cena:

  • 2150 zł
  • 2000 zł – dla Członków PTBST oraz WOT PTP

Zasady naboru Uczestników:

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym szkoleniu: psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, psychologów pracujących z osobami po traumie (np. w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy) oraz słuchaczy szkół psychoterapii. Wymogiem koniecznym przy zapisie jest posiadanie certyfikatu z ukończenia treningu Level 1.

Osoby zainteresowane udziałem w treningu prosimy o:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w tym miejscu
  • przesłanie zaliczki w ciągu 10 dni od zgłoszenia w wysokości 1075 zł (1000 zł – dla Członków PTBST oraz WOT PTP)

Przelew na konto Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Nr konta: 96 1160 2202 0000 0001 0782 4470

Tytuł przelewu: Trening + imię i nazwisko uczestnika

Opłacenie całej kwoty za trening jest wymagane do 30 kwietnia 2016 roku.

W przypadku rezygnacji z udziału w treningu zgłoszonej po 25 kwietnia 2015 wpłacone kwoty nie ulegają zwrotowi.

Organizator (Zarząd PTBST) zastrzega sobie prawo weryfikowania kwalifikacji uczestników ze względu na podane powyżej kryteria. W przypadku braku zakwalifikowania Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.

Dodatkowe informacje na temat szkolenia mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z Sekretariatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym: sekretariat@ptbst.org.pl