Trening EMDR* (Cz. 1)

Prowadzący: dr Udi Oren
Termin szkolenia:   9 – 12 września 2015 r.
Miejsce:  Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa
Koszt: 
  •  2150 zł
  • 2000 zł – dla Członków PTBST oraz WOT PTP
Zasady naboru uczestników:   Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym szkoleniu: psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, psychologów pracujących z osobami po traumie (np. w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, psychologów ze służb mundurowych) oraz słuchaczy szkół psychoterapii (po 3 roku).
Osoby zainteresowane udziałem w treningu prosimy o:
  • Nabór jest już zamknięty
Uwaga!  Termin przesyłania pełnych wpłat upływa 25 sierpnia 2015 roku. 

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dopisania kolejnych uczestników. Prosimy o kontakt z sekretariatem; sekretariat@ptbst.org.pl

Dodatkowe informacje: 
  •  Szkolenie premiowane jest 10 punktami w ramach procedury Ogólnego Certyfikatu z Psychotraumatologii Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS).
  • Organizator (Zarząd PTBST) zastrzega sobie prawo weryfikowania kwalifikacji uczestników ze względu na podane powyżej kryteria. W przypadku braku zakwalifikowania Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej kwoty zaliczki.Dodatkowe informacje na temat szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Sekretariatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym: sekretariat@ptbst.org.pl
*Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR):  U podstaw idei terapii psychologicznej EMDR legło odkrycie dr Francine Shapiro, która stwierdziła ustępowanie myśli intruzywnych wraz z szybkimi ruchami gałek ocznych.Początkowo podejście rozwinęło się jako metoda leczenia Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (PTSD), odnosząc ogromny sukces w pracy z weteranami wojny w Wietnamie oraz z osobami po gwałcie. W 2000 roku terapia EMDR została uznana przez International Society for Traumatic Stress Studies jako efektywny sposób leczenia PTSD. Podobne stanowisko w sprawie nowej metody leczenia zajęły później w Irandii: The North Ireland Department of Health (2005) oraz National Istitute of Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii (2005). EMDR zostało również uznane za potwierdzoną badaniami, wysoce efektywną metodę zalecaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.Terapia EMDR łączy elementy wielu terapeutycznych podejść psychologicznych w zwartą formułę, jej cechą wyróżniającą jest jednak aspekt neurofizjologiczny.Dzisiaj, po ponad dwudziestu latach doświadczeń, coraz częściej tłumaczy się ową – odkrytą przez Francine Shapiro – redukcję lęku jako efekt bilateralnej stymulacji mózgu, który można osiągnąć zarówno za pomocą ruchu gałek ocznych jaki i stymulacji dotykowej lub dźwiękowej.