POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM MOBBINGU PRACOWNICZEGO I SPRAWCÓW MOBBINGU – PODEJŚCIE EKLEKTYCZNE

OPIS

Rozpoznawanie mobbingu i praca z osobami, które go doświadczają, lub sądzą, że padły jego ofiarami tylko pozornie są proste. Psycholog, terapeuta zwykle ma wgląd wyłącznie w świat przetworzony, podawany przez klienta. Klient  zaś skupia się na sygnalizacji krzywdy i żądaniu zadośćuczynienia, demonizuje sprawcę.  Ów krzyk cierpienia w pewnym momencie staje się istotną przeszkodą w procesie uwalniania się od wpływu sprawcy,  wyzwalania się spod jego władzy, rozwoju i zdrowienia.  Jak zatem wspierać/ pracować z klientem, który został przez sprawcę wywłaszczony ze swej tożsamości, ze swej witalnej energii?  Jak pracować ze sprawcą, który nie zna języka miłości?  Jak  wreszcie  uznając cierpienia ofiary, dostrzec jej działanie w charakterze sprawcy mobbingu?

Osoby zainteresowane odpowiedziami na te i wiele innych dotyczących mobbingu pytań zapraszam na warsztat, który będzie podróżą w głąb umysłu ofiary i sprawcy tej formy przemocy

TEMATYKA

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i psychoterapeutów pracujących lub zamierzających pracować z klientami doświadczającymi mobbingu pracowniczego i ze sprawcami mobbingu. Jest to autorska propozycja prowadzącej, która od 15 lat pracuje z osobami doświadczającymi różnych form przemocy w pracy.

 

Tematyka

 1. Mobbing jako chroniczna forma przemocy interpersonalnej – przejawy i dynamika interakcji
 2. Diagnoza różnicowa na potrzeby terapii i postępowania sądowego: mobbing a inne zjawiska
 3. Czy mobbing można uznać za doświadczenie traumatyczne?
 4. Kto jest kim i jakie ma cele w teatrze przemocy wewnątrzorganizacyjnej? – przyczynek do diagnozy sytuacji klienta
 5. Specyfika narracji sprawcy i ofiary mobbingu, jej znaczenie dla prawidłowej diagnozy i procesu terapeutycznego
 6. Potrzeby i zasoby klienta
 7. Terapeuta wobec oczekiwań klienta/ oczekiwania terapeuty a zachowania klienta
 8. Zasady i strategie udzielania pomocy psychologicznej osobom doświadczającym mobbingu.
 9. Tworzenie planu terapii
 10. Praca na przypadkach
 11. Sytuacje szczególne:
  1. A co jeśli klient jest jednocześnie sprawcą i ofiarą mobbingu?
  2. Czy praca ze sprawcą mobbingu ma sens?

 

Czas trwania szkolenia:

2 x 8 godzin dydaktycznych

 

Celem szkolenia jest:

Przygotowanie psychologów i terapeutów do pracy z klientami doświadczającymi mobbingu i sprawcami mobbingu, podniesienie skuteczności dotychczas oferowanej pomocy psychologicznej poprzez dostrzeżenie specyfiki relacji zachodzącej w środowisku pracy pomiędzy sprawcą a poszkodowanym i odniesienie jej do szerszego tła funkcjonowania klienta. Superwizja problemów napotykanych w relacji pomocowej z klientami doświadczającymi mobbingu/ sprawcami mobbingu.

 

Metodyka pracy:

Interaktywny warsztat wymagający pełnego indywidualnego zaangażowania,  praca własna, praca na przypadkach, odgrywanie ról i dyskusje grupowe. Uczestnicy otrzymają materiały w formie elektronicznej.

dr n. med. Dorota Merecz-Kot: BIO

Psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera.  Jest biegłym  sądowym w sprawach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za mobbing i długoletnim współpracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy.  Współzałożycielka i wice- prezes Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Pracy „ Godność”. Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularno- naukowych. Ma 20-letnie doświadczenie  dydaktyczne i jest uznana trenerką kompetencji w obszarach diagnozy, prewencji, wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających stresu, mobbingu i molestowania seksualnego w pracy.