SEMINARIA: ARCHIWUM 2015

2015-06-29 - Jak pomagać, chroniąc siebie? Wtórny stres traumatyczny i wypalenie zawodowe u osób pracujących z ludźmi, którzy doświadczyli zdarzeń traumatycznych
PROWADZĄCY GODZINA SALA OPIS
prof. dr hab. Roman Cieślak  17:00  N121A Profesor Roman Cieślak, członek  zarządu ESTSS i PTBST, od wielu lat zajmuje się psychologią zdrowia, w tym zwłaszcza psychospołecznymi zasobami chroniącymi przed negatywnymi skutkami trudnych wydarzeń. Projektuje i ocenia efektywność interwencji służących zmianie zachowań, przekonań i poprawie zdrowia.

Na naszym spotkaniu Profesor Cieślak opowie o niebezpieczeństwach wtórnej traumatyzacji  i wypalenia zawodowego  osób pomagających ludziom po doświadczeniach traumatycznych.   Szczególnie gorąco do uczestnictwa zachęcamy praktykujących terapeutów i interwentów kryzysowych. Przypominamy jednocześnie, że nasze  seminaria  są otwarte  nie tylko dla członków PTBST ale i wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie

2015-05-25 - Ponad trzydzieści lat badań nad konsekwencjami traumatycznego stresu – co się zmieniło w tym czasie?
PROWADZĄCY GODZINA SALA OPIS
prof. Maja Lis-Turlejska  17:00  N121A Wykład stanowił otwarcie cyklu seminaryjnego PTBST. Profesor Mają Lis-Turlejska, zapoznała uczestników z ogromnym postępem jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat badań nad traumą. Pani  Profesor jest  znanym na świecie badaczem traumy i założycielką Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, gorącą orędowniczką terapii traumy opartej na dowodach. Wykład skierowany był zarówno do środowiska naukowego jak i do osób zaangażowanych w pracę z klientami po doświadczeniach traumatycznych oraz do studentów. (więcej)