Program

Program

Uczestnicy EWOTS 2009 mieli możliwość wyboru spośród szerokiej oferty warsztatów. Ze względu na ewentualne różnice w znajomości zagadnień związanych ze stresem traumatycznym i różne zapotrzebowania uczestników program warsztatów został zaplanowany na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. W programie znalazły się również trzy wykłady plenarne.

Wykłady plenarne:

 • Reakcje kobiet i mężczyzn na stres traumatyczny
  Miranda Olff (University of Amsterdam)
 • Farmakoterapia  PTSD
  dr hab. n. med. Stanisław Ilnicki
  (Wojskowy Instytut Medyczny)
 • Rozwój diagnozy PTSD – od modelu reakcji na stres Horowitz’a do wykluczenia czynnika dysforii 
  Ask Elklit
  (University of Aarhus)

Warsztaty

Poziom I (podstawowy):

 • Interwencja kryzysowa wobec osób w sytuacji traumatycznej utraty
  dr Wanda Badura
 • Ofiary gwałtu – czynniki ryzyka, diagnoza, rokowanie i wielodyscyplinarne podejście terapeutyczne
  Ask Elklit
 • Psychologiczna terapia PTSD (C)
  Berthold P. R.Gersonsprof. Norbert Gurris
 • Terapia złożonego PTSD (C)
  Norbert Gurris
 • Prezentacja doświadczeń terapii pacjentów z PTSD w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM
  dr hab. n. med.  Stanisław Ilnicki wraz z zespołem
 • Wprowadzenie do badań nad stresem traumatycznym (C)  (warsztat całodniowy)
  Maja Lis-Turlejska, dr Anna Bokszczanin, mgr Agnieszka Bratkiewicz, mgr Anna Buingoc
 • Przebieg i terapia zaburzeń potraumatycznych dzieci i młodzieży (C)
  Raija-Leena Punamaki
 • Wczesna interwencja po traumie (C)
  Brigitte Lueger-Schusterprof. Miranda Olff
 • Praca z kobietami – ofiarami przemocy
  Aysen Ufuk  Sezgin (Kocaeli University)

Poziom II (zaawansowany):

 • Pomiar ekspozycji na traumę i nasilenia objawów potraumatycznych (polskie adaptacje narzędzi)
  dr Roman Cieślakmgr Szymon Szumiał
 • Diagnozowanie i grupowe leczenie chronicznego PTSD u dzieci dotkniętych katastrofą
  Ask Elklit
 • Krótkoterminowa terapia eklektyczna PTSD (Brief Eclectic Psychotherapy, BEP) (C)
  Berthold P.R. Gersons (autor BEP)
 • Terapia osób z podwójną diagnozą PTSD i uzależnienia od substancji psychoaktywnych
  dr Michael Hase
 • Wprowadzenie do terapii  EMDR
  dr Michael Hase
 • Terapia Motywująca jako nowy kierunek do pracy z osobami po traumie
  mgr Iga Jaraczewskamgr Anna Buingoc
 • Skoncentrowana na traumie terapia poznawczo – behawioralna w leczeniu PTSD
  dr Neil Roberts
 • Doświadczenia z pracy z amerykańskimi weteranami wojny w Iraku
  dr hab. Ryszard Romaniuk
 • Neurofizjologiczne podejście do zagadnień traumy,  PTSD i uzależnień
  dr hab. Ryszard Romaniuk
 • Neuroobrazowanie i stres traumatyczny
  mgr Paweł Soluch
 • Psychoterapia pacjentów, którzy doświadczyli długoterminowej traumy w dzieciństwie
  dr Agnieszka Widera-Wysoczańska
 • Rzeczywistość wirtualna (VR) w terapii zaburzeń potraumatycznych
  Dr Mark Heiman i prof.  Brenda K. Wiederhold
 • Praca kliniczna z ofiarami traumy: aktualny wkład podejścia psychodynamicznego  do teorii i praktyki
  dr Lutz Wittmann
 • Sen w PTSD
  dr Lutz Wittmann

(C)  Warsztat do Certyfikatu ESTSS z zakresu Psychotraumatologii