dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

 

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2007 roku współpracuje także z Trauma, Health, and Hazards na Uniwersytecie Kolorado. Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegane wsparcie społeczne (czyli możliwość uzyskania pomocy) redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na zdarzenia traumatyczne. Jego prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach (m.in. w Journal of Consulting and Clinical Psychology, Behaviour Research and Therapy, Journal of Vocational Behavior, Stress and Health i Anxiety, Stress, and Coping). Jest członkiem zarządu European Society for Traumatic Stress Studies.  504635353e81454af7_l_3e01c