prof. dr hab. Maja Lis-Turlejska

Prof. Maja Lis-Turlejska przez wiele lat pracowała na Wydziale Psychologii UW, obecnie jest profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Współautorka i redaktorka książek: Studia nad postawami interpersonalnymi (1976), Nowe kierunki w psychoterapii (1979), Nowe zjawiska w psychoterapii (1991). Autorka książek: Traumatyczny stres: Koncepcje i badania (1998); Stres traumatyczny: Występowanie, następstwa, terapia (2002) i Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne (2005). Problematyką traumatycznego stresu zajmuje się od ponad 20 lat, Jej badania w tym obszarze dotyczyły m. in. radzenia sobie ze skutkami skrajnej traumy przez byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych   oraz rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i objawów PTSD wśród studentów. Jest Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym oraz członkiem Zarządu ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies maja_lis-turlejska