Korzyści z członkostwa w PTBST

  1. Przywileje członkowskie

Z uwagi na fakt, iż PTBST jest Towarzystwem Członkowskim (Member Society) ESTSS, przystąpienie do PTBST oznacza jednocześnie członkowstwo w ESTSS. Oznacza to możliwość korzystania z przywilejów członkowskich oferowanych zarówno przez PTBST jak i ESTSS.

 

1.1. Przywileje członkowskie Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST)

Członkowstwo w PTBST łączy się dla Państwa z następującymi przywilejami członkowskimi:

– dostęp do zakładki „Tylko dla Członków” na stronie www.ptbst.org.pl,  , gdzie można znaleźć informacje nt. najnowszych artykułów, książek, prowadzonych badań itp.,

– pewność otrzymania w pierwszej kolejności powiadomienia na temat oferowanych przez PTBST warsztatów/szkoleń, co daje większą szansę uczestnictwa,

– zniżka w opłacie za uczestnictwo w organizowanych przez PTBST warsztatach/szkoleniach,

– otrzymywanie mailowych informacji nt konferencji, warsztatów, seminariów (prowadzonych również w formie internetowej) organizowanych przez towarzystwa związane z tematyką traumy z Europy i świata.

1.2. Przywileje członkowskie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS)

Członkowie należący do PTBST są zarazem członkami ESTSS i korzystają z dostępnych przywilejów, z jakich korzystają członkowie ESTSS. Do tych przywilejów należą:

– dostęp do zakładki „Members Only” na stronie www.estss.org ,

– zniżki na prenumeratę Journal of Traumatic Stress (od 2012 roku prenumerata JTS dostępna wyłącznie w formie elektronicznej),

– bezpłatna możliwość publikacji w ramach European Journal of Psychotraumatology (EJPT),

– zniżki przy udziale w konferencjach organizowanych przez ESTSS,

– możliwość ubiegania się o  Certyfikat ESTSS z zakresu Psychotraumatologii.