O PTBST

Założone w 2007 roku Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów w zakresie psychotraumatologii.

Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym rozwija i propaguje inicjatywy, postawy i działania sprzyjające badaniom naukowym i gromadzeniu wiedzy dotyczącej wpływu zdarzeń traumatycznych (i ich długotrwałych skutków) na funkcjonowanie jednostki i społeczności.

Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym jest Towarzystwem Członkowskim Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Decyzję o podjęciu działań zmierzających do założenia PTBST podjęto na spotkaniu kilkunastoosobowej grupy badaczy praktyków i studentów zainteresowanych psychotraumatologią – z różnych ośrodków w Polsce, w lipcu 2006 roku. Spotkanie to z inspiracji ówczesnych: Przewodniczącego Zarządu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (European Society for Traumatic Stress Studies, ESTSS) prof. Bertholda Gersonsa i Członka Zarządu ESTSS prof. Norberta Gurrisa zorganizowała prof. Maja Lis-Turlejska na Wydziale Psychologii UW. Aby dowiedzieć się więcej na temat historii Towarzystwa przejdź do zakładki Historia PTBST.

PTBST jest towarzystwem członkowskim (member society) ESTSS, co oznacza, że członkom PTBST przysługują wszystkie prawa członków ESTSS. Aby dowiedzieć się więcej na temat praw członków PTBST przejdź do zakładkiKorzyści z członkostwa.

Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów w zakresie psychotraumatologii.

Do celów statutowych Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym należy m. in. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających badaniom naukowym i gromadzeniu wiedzy dotyczącej wpływu zdarzeń traumatycznych (i ich długotrwałych skutków) na funkcjonowanie jednostki i społeczności.

Działalność PTBST obejmuje:

Przygotowanie konferencji W 2009 roku Towarzystwo, we współpracy z Wydziałem Psychologii UW, przygotowało Europejskie Warsztaty na temat Stresu Traumatycznego (European Workshops on Traumatic Stress; EWOTS). Aby dowiedzieć się więcej na temat EWOTS przejdź do zakładki EWOTS 2009.

Popularyzowanie wiedzy Towarzystwo prowadzi cykliczne wykłady, spotkania i seminaria naukowe popularyzujące wiedzę z zakresu PTSD. Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualnie prowadzonych wykładów przejdź do zakładki Wykłady otwarte.

Organizowanie szkoleń Towarzystwo prowadzi szkolenia wprowadzające w tematykę stresu traumatycznego i jego konsekwencji, szkolenia z zakresu podejść psychoterapeutycznych skoncentrowanych na traumie (m.in. TF-CBT, EMDR, BEP), szkolenia przygotowujące do uzyskania Certyfikatu ESTSS z zakresu Psychotraumatologii. Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualnie prowadzonych szkoleń przejdź do zakładki Warsztaty i szkolenia.