mgr Maria Szczepaniak

Wykształcenie i praca

Doktorantka na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym -Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, a także absolwentka społecznej psychologii klinicznej (studia magisterskie – SWPS) oraz germanistyki (studia licencjackie- UW). W 2015 roku ukończyła podstawowe szkolenia terapii EMDR Level I i II (PTT EMDR). Aktualnie realizuje 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Jest członkiem The European Society for Traumatic Stress Studies, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Bahawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Zainteresowania naukowe

Głównym obszarem, wokół którego koncentruje się jej działalność naukowa, jest stres traumatyczny. Zajmuje się psychologicznymi uwarunkowaniami rozwoju zaburzeń potraumatycznych, m.in. zespołu stresu pourazowego. Skupia się również na zaburzeniach dysocjacyjnych, szczególnie DID, DDNOS. Pasjonuje ją wykorzystywanie technologii mobilnych w oparciu o wyniki badań empirycznych (ang. evidence-based) w pracy psychologa. Jej pozostała działalność jest skoncentrowana na zagadnieniach z obszaru statystyki i psychometrii. Prowadzi Psychologiczne Koło Statystyczne (PKS). Realizuje się także jako dydaktyk na Uniwersytecie SWPS.

Osiągnięcia zawodowe

Obecnie realizuje własny projekt badawczy dotyczący rozwoju syndromu zespołu stresu pourazowego, powołując się na kryteria diagnostyczne zawarte w DSM-5. Bierze również udział w realizacji projektu „Opracowanie systemu DESMoPSI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne”.

 Maria Szczepaniak