Drogie Koleżanki Drodzy Koledzy,

W związku ze zbliżającym się końcem roku pragniemy przedstawić Wam, krótkie podsumowanie działalności Towarzystwa w roku 2014 i plany na przyszłość.
Nasze Towarzystwo zorganizowało w 2014 roku cztery szkolenia z zakresu Psychotraumatologii. 
Były one prowadzone przez wybitnych  docenianych na świecie specjalistów. 
Prof. Udi Oren wraz z   dr Isabelle Megnaint poprowadzili dla nas dwustopniowe szkolenie EMDR. Mieliśmy też zaszczyt pracować pod superwizją Udiego Orena i chcemy umożliwić  Wam kontynuowanie tej superwizji w roku 2015.
Na zaproszenie  Towarzystwa  w Polsce gościli również prof. Berthold Gersons  i dr Pepita Davis, którzy uczyli nas jak pracować w podejściu BEPP (Krótkoterminowa Eklektyczna Psychoterapia PTSD), a także prof. Norbert Gurris, który podczas dwudniowego warsztatu zaprezentował nam swoje podejście do pracy z traumą złożoną.
Dzięki nawiązaniu ściślejszej współpracy z Polskim Towarzystwem EMDR mogliście także skorzystać z warsztatu pt. Trauma złożona i dysocjacja w podejściu EMDRprowadzonym przez  dr Dolores Mosquera.

Więcej