ESTSS

Misja

  • ESTSS dba o to aby rezultaty badań klinicznych i praktyk prawnych w obszarze psychotraumatologii były systematycznie gromadzone i publicznie krytycznie oceniane.
  • ESTSS rozwija i propaguje inicjatywy dotyczące wszystkich aspektów stresu traumatycznego i jego wielu reperkusji.
  • ESTSS poszukuje dróg umożliwiających powstanie platformy współpracy pomiędzy jednostkami i organizacjami w obszarze psychotraumatologii.

Cele ESTSS

Główne cele ESTSS, spójne z misją towarzystwa są następujące:

  • Podnoszenie i rozszerzanie opartej o rzetelną naukę wiedzy na temat stresu traumatycznego.
  • Identyfikowanie ogólnoeuropejskich problemów, takich jak różnice w zakresie szkolenia i certyfikowania terapeutów.
  • Zachęcanie do podejmowania ogólnoeuropejskich szkoleń na różnych poziomach certyfikowania.
  • Zachęcanie i pomoc w tworzeniu lokalnych towarzystw w różnych krajach europejskich.
  • Pomoc w organizowaniu badań o zasięgu europejskim na temat stresu traumatycznego.
  • Koncentrowanie się na europejskich problemach dotyczących stresu traumatycznego, np. reakcjach na klęski i katastrofy, służbach mundurowych, znęcaniu się nad dziećmi itp.

Podejmowanie roli pośrednika z paneuropejskimi i międzynarodowymi organizacjami/ciałami.