dr Udi Oren

 dr Udi Oren
 Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa EMDR, wybitny psycholog kliniczny oraz trener EMDR Europe oraz EMDR Institute w Kalifornii, USA. Dr Oren jest Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa EMDR (EMDR Europe Association’s President) – organizacji zrzeszającej wszystkie towarzystwa EMDR zlokalizowane na terenie Europy – od 2007 roku. Wykładał w Harvard Medical School w Bostonie oraz w University Medical School w Tel-Avivie. Prowadził warsztaty szkoleniowe EMDR w Europie, Azji i Afryce.