dr n. med. Dorota Merecz-Kot

Psycholog, kierownik  Zakładu Psychologii Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera.  Była  wieloletnim wykładowcą  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz  adiunktem w  Katedrze Różnic Indywidualnych  Instytutu Psychologii an Uniwersytecie Łódzkim. Jest współpracownikiem Krajowej Szkoły Sądownictwa i  Prokuratury, biegłym  sądowym w sprawach dotyczących odszkodowania i zadośćuczynienia za mobbing.  Współzałożycielka i wice- prezes Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Pracy „ Godność” Autorka 80 publikacji naukowych i popularno- naukowych. Kierownik i/lub wykonawca licznych projektów badawczych, w tym  o zasięgu międzynarodowym.

W pracy naukowej jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień stresu i jego związków ze zdrowiem i funkcjonowaniem człowieka oraz poszukiwaniu czynników ochronnych zabezpieczających jednostki przed negatywnymi skutkami stresu. Pracę naukową łączy z  działalnością praktyczną: szkoleniową, konsultacyjną i terapeutyczną. Współpracuje z  Fundacją Pomocy Ofiarom Wypadków  Drogowych AMBER. Odznaczona brązowym medalem  Za  zasługi dla Obronności Kraju za działalność szkoleniową ma rzecz WP.

Obecnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami i skutkami stresu traumatycznego u kierowców, traumą i rozwojem potraumatycznym osób chorujących chronicznie.

 merecz zdjęcie