Dla dziennikarzy

Dzieci a relacjonowanie zdarzeń traumatycznych w mediach

Poniższy tekst stanowi przegląd najnowszych badań na temat krótko- i długotrwałego wpływu na dzieci prezentowania w mediach relacji dotyczących tragedii, jak również czynników ryzyka wpływających na zaostrzenie reakcji (aggravating risk factors) oraz sugestie dla przyszłych badań.  Więcej

 Relacjonowanie zdarzeń traumatycznych: wpływ na dziennikarzy

Poniższy tekst stanowi przegląd najnowszych badań dotyczących ryzyka zawodowego w pracy dziennikarzy opisujących zdarzenia traumatyczne oraz czynników ryzyka zaostrzających negatywne efekty relacjonowania zdarzeń traumatycznych – wraz z sugestiami dotyczącymi sposobów łagodzenia wspomnianych efektów. Więcej