Ciekawe linki

     www.estss.org
European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
Europejskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym
     www.eurojnlofpsychotraumatol.net 
European Journal of Psychotraumatology (EJPT)
     www.istss.org
International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS)
Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym
     www.tentsproject.eu
The European Network for Traumatic Stress Training & Practice (TENTS-TP)
Europejska Sieć nt. Stresu Traumatycznego
     www.ptsd.va.gov
National Center for PTSD
Krajowe Centrum do spraw PTSD
     dartcenter.org
Dart Center for Journalism & Trauma
Dart Center do spraw dziennikarstwa i traumy
     www.wypadki-drogowe.pl
TRAKT Program Terapeutyczny dla ofiar wypadków komunikacyjnych
     www.pttpb.pl
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB
     www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychologiczne PTP