Ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii ESTSS

Wyjaśnienie 

Jesteśmy Towarzystwem afiliowanym przy Europejskim Towarzystwie Badań nad Stresem Traumatycznym ESTSS.

Pełnimy rolę organizacji odpowiedzialnej za rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających badaniom naukowym i gromadzeniu wiedzy dotyczącej wpływu zdarzeń traumatycznych. Działamy w Polsce przy równoczesnym zachowaniu europejskich standardów.

Jedną z wielu takich inicjatyw było powołanie Ogólnego Certyfikatu z Psychotraumatologii ESTSS (ang. ESTSS General Certificate in Psychotraumatology).

Dbałość o stosowanie zasad wynikających z aktualnej wiedzy psychologicznej i medycznej w badaniach naukowych, oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych stanowi nadrzędny cel naszej działalności.

W odpowiedzi zatem na Państwa liczne zapytania na temat możliwości uzyskania certyfikatu z obszaru psychotraumatologii czujemy się zobowiązani do rozwiania wątpliwości dotyczących możliwości jego uzyskania oraz zakresu uprawnień, jakie on nadaje.

Duże zaskoczenie stanowiło dla nas to, iż nazwa certyfikatu ESTSS jest błędnie tłumaczona na język polski jako Europejski Certyfikat z Psychotraumatologii. Chcieliśmy Państwa zapewnić, iż certyfikat o takiej nazwie nie jest dokumentem rozpoznawalnym przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym i nasze Towarzystwo. Tym samym przypominamy, że w poszczególnych krajach Unii Europejskiej  istnieją odrębne legislacje związane z uprawianiem  zawodu np. psychologa lub psychiatry i nie ma ogólnych „europejskich”  certyfikatów. Natomiast posiadanie określonych certyfikatów może być uwzględniane przez odpowiednią instytucję przyznające licencje/uprawnienia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Ogólny Certyfikat z Psychotraumatologii ESTSS został wprowadzony w grudniu 2007 roku w celu szerzenia wiedzy na temat konsekwencji traumatycznych doświadczeń, w tym PTSD, oraz możliwych form leczenia w oparciu o podejście evidence-based.

Inicjatywa ta służy poszerzeniu świadomości na temat PTSD wśród specjalistów działających w szeroko pojętym obszarze pomocy skierowanej wobec osób narażonych na doświadczenia potencjalnie traumatyczne, a nie nadaniu uprawnień terapeutycznych w leczeniu stresu potraumatycznego.

Szkolenia organizowane w ramach certyfikatu są skierowane nie tylko wobec psychologów i psychiatrów, lecz również pielęgniarek, pracowników socjalnych i innych osób o podobnym charakterze pracy zawodowej.

Jak pokazują informacje uzyskane od ESTSS, certyfikat cieszy się dużą popularnością wśród pielęgniarek psychiatrycznych w Wielkiej Brytanii jak i, ku naszemu miłemu zaskoczeniu, w gronie polskich specjalistów.

Więcej szczegółowych informacji na temat Ogólnego Certyfikatu z Psychotraumatologii mogą Państwo uzyskać pod poniższym linkiem:

https://www.estss.org/estss-certification/

 Pozdrawiamy serdecznie,
Zarząd PTBST

 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Warunki

W programie certyfikacyjnym mogą uczestniczyć wszyscy członkowie ESTSS.

Członkowie mogą zarejestrować się do udziału w warsztatach certyfikacyjnych po wniesieniu jednorazowej opłaty zgłoszeniowej (obecnie 55 euro, 40 euro dla krajów o niższych dochodach i 25 euro dla krajów o najniższych dochodach) pobieranej po ukończeniu pierwszego warsztatu kwalifikacyjnego.

Opłata ta pokryje koszty administracyjne procesu certyfikacji oraz wszelkie koszty związane z oceną dostosowania warsztatów do wymogów związanych z uzyskaniem certyfikatu.

Jeśli planujesz ubieganie się o certyfikat wypełnij arkusz zgłoszeniowy dostępny w dziale „Members Only” na stronie internetowej ESTSS.

Po potwierdzeniu twojej obecności na pierwszym warsztacie otrzymasz fakturę dotyczącą jednorazowej opłaty.

Kryteria uzyskania Certyfikatu

Aby otrzymać ogólny certyfikat ESTSS z zakresu psychotraumatologii, członkowie będą musieli uzyskać 100 punktów i spełnić następujące kryteria:

  • uczestniczyć w zatwierdzonym przez ESTSS jednodniowym warsztacie wprowadzającym w tematykę badań nad stresem traumatycznym (wartym 20 punktów) uczestniczyć  w innych, zatwierdzonych przez ESTSS, trwających pół dnia (10 punktów) lub cały dzień (20 punktów) warsztatach;
  • zaliczyć sprawdzian w trybie on-line, dotyczący każdego z odbytych warsztatów (w okresie czterech tygodni od udziału w warsztacie) ukończyć szkolenia w ciągu trzech lat od udziału w pierwszym warsztacie kwalifikacyjnym;
  • prowadzący warsztaty potwierdzą obecność na zajęciach osoby zarejestrowanej do udziału w warsztatach certyfikacyjnych. Jest to warunek konieczny wymagany w celu przyznania certyfikatu.