Artykuły w języku polskim

Barańczuk, U., & Zawadzki, B. (2013). Temperament, poznawcza regulacja stanów afektywnych oraz poziom nastroju w zaburzeniu stresowym pourazowym (PTSD). Psychologia-Etologia-Genetyka, 28, 97-114. Beisert, M. (2003). Wykorzystanie seksualne-warunki powstania...