The role of guilt in Posttraumatic Stress Disorder

Bub, K., & Lommen, M. J. (2017). The role of guilt in Posttraumatic Stress Disorder. European Journal Of Psychotraumatology, 8(1), 1407202. Rola poczucia winy w zaburzeniu po stresie traumatycznym (PTSD) Wprowadzenie: Istnieje więcej danych wskazujących  na ze...

The Global Collaboration on Traumatic Stress

Schnyder, U., Schäfer, I., Aakvaag, H. F., Ajdukovic, D., Bakker, A., Bisson, J. I., & … Olff, M. (2017). The global collaboration on traumatic stress. European Journal Of Psychotraumatology, 8 (Suppl 7), 1-5. Globalna współpraca w obszarze...