Murphy, D., Ross, J., Ashwick, R., Armour, C., & Busuttil, W. (2017). Exploring optimum cut-off scores to screen for probable posttraumatic stress disorder within a sample of UK treatment-seeking veterans. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1398001.

Poszukiwanie optymalnych punktów odcięcia w diagnozie zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) w grupie poszukujących leczenia weteranów wojennych z Wielkiej Brytanii

Wprowadzenie: Wcześniejsze badania nad psychometrycznymi właściwościami narzędzi przeznaczonych do diagnozy zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) sugerują ich wielkie zróżnicowanie w zależności od rodzaju próby badawczej. Dotychczas nie przeprowadzono takich badań wśród populacji weteranów wojennych z Wielkiej Brytanii.
Cel: Celem niniejszej pracy było poszukiwanie optymalnego punktu
ów odcięcia w diagnozie przypuszczalnego PTSD w grupie poszukujących leczenia weteranów wojennych z Wielkiej Brytanii przy użyciu takich skal diagnostycznych, jak Impact of Event Scale-Revised (IES-R) oraz PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5).
Metoda: Zbadano próbę 242 weteranów wojennych z Wielkiej Brytanii przy użyciu wyżej wymienionych narzędzi. Trafność kryterialną szacowano przy użyciu skali CAPS. Wykorzystano statystyki Kappa do określenia zgodności diagnoz między DSM-IV a DSM-5.
Wyniki: Optymalny punkt odcięcia dla badanych w skali PCL-5 wynosi 34 i więcej, a dla IES-R 46 lub więcej. Punkt odcięcia dla PCL-5 był porównywalny z innymi badaniami, natomiast punkt odcięcia dla IES-R był znacząco wyższy w porównaniu do poprzednich badań.
Konkluzje: Wyniki naszych badań wskazują, że PCL-5 oraz IES-R mogą być stosowane w populacji weteranów wojennych jako ogólne narzędzia do diagnozy PTSD. Wykorzystanie wyższych punktów odcięcia dla IES-R może być pożyteczne w przypadku weteranów o wyższym poziomie nasilenia objawów PTSD, szczególnie przy monitorowaniu ewentualnych zmian w nasileniu PTSD w trakcie i po leczeniu.
Słowa kluczowe: weterani wojenni; wojskowy; PTSD; CAPS; PCL-5; IES-R; własności psychometryczne

Name of translator: Marcin Rzeszutek, Faculty of Psychology, University of Warsaw; collaboration M. Lis-Turlejska, SWPS University, Warsaw

Oryginalny abstrakt:

Background
Previous research exploring the psychometric properties of the scores of measures of post-traumatic stress disorder (PTSD) suggests there is variation in their functioning depending on the target population. To date, there has been little study of these properties within UK veteran populations.
Objective
This study aimed to determine optimally efficient cut-off values for the Impact of Event Scale-Revised (IES-R) and the PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) that can be used to assess for differential diagnosis of presumptive PTSD.
Methods
Data from a sample of 242 UK veterans assessed for mental health difficulties were analysed. The criterion-related validity of the PCL-5 and IES-R were evaluated against the Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). Kappa statistics were used to assess the level of agreement between the DSM-IV and DSM-5 classification systems.
Results
The optimal cut-off scores observed within this sample were 34 or above on the PCL-5 and 46 or above on the IES-R. The PCL-5 cut-off is similar to the previously reported values, but the IES-R cut-off identified in this study is higher than has previously been recommended. Overall, a moderate level of agreement was found between participants screened positive using the DSM-IV and DSM-5 classification systems of PTSD.
Conclusions
Our findings suggest that the PCL-5 and IES-R can be used as brief measures within veteran populations presenting at secondary care to assess for PTSD. The use of a higher cut-off for the IES-R may be helpful for differentiating between veterans who present with PTSD and those who may have some symptoms of PTSD, but are sub-threshold for meeting a diagnosis. Further, the use of more accurate optimal cut-offs may aid clinicians to better monitor changes in PTSD symptoms during and after treatment.
Keywords veterans; military; PTSD; CAPS; PCL-5; IES-R; psychometrics