dr Anna Bokszczanin

Anna Bokszczanin – doktor, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się psychologią społeczności i zdrowia. Jest autorką wielu empirycznych i teoretycznych artykułów z zakresu radzenia sobie ze stresem społecznym (np. klęski żywiołowe) oraz indywidualnym (np. bezrobocie). W roku 2003 wydała książkę poświęconą reakcjom adolescentów na powódź 1997 (Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku), w roku 2007 książkę poświęconą badaniom prowadzonym w różnych krajach świata w zakresie psychologii społeczności (Social Change in Solidarity: Community Psychology Perspectives and Approaches), a w roku 2015 monografię (Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi), w której koncentruje się wokół pozytywnych skutków klęsk i katastrof dla młodzieży. W roku 2004 roku została uhonorowana grantem dla doświadczonych badaczy traumy na konferencji zorganizowanej przez International Society for Traumatic Stress Studies w Nowym Orleanie (USA). Oprócz przynależności do Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym jest także członkinią Stress and Anxiety Research Society oraz European Community Psychology Association. foto