15 marca 2016  o godzinie 17.00 w ramach cyklu seminaryjnego PTBST zapraszamy na wykład dr hab. Kamili Bargiel-Matusiewicz pt.: Specyfika radzenia sobie z przewlekłym stresem na przykładzie choroby somatycznej

Miejsce spotkania: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

(sala zostanie podana wkrótce)
Przewlekła choroba jest doświadczeniem wielopłaszczyznowym, dlatego analiza radzenia sobie z jej konsekwencjami również wymaga wieloaspektowości. Dla dotkniętej chorobą jednostki oprócz stosowania się do zaleceń medycznych, istotne jest odpowiednie gospodarowanie wewnątrzpodmiotowymi zasobami, tak aby w dłuższej perspektywie czasu
możliwe było jej optymalne funkcjonowanie. Pomoc psychologiczna w tym zakresie jest ważnym elementem interdyscyplinarnych oddziaływań. Jedną z jej form są interwencje psychologiczne. Na zasadność weryfikacji skutków oddziaływań interwencji psychologicznych dla  przebiegu radzenia sobie ze stresem oraz osiągania dobrostanu wskazuje wielu współczesnych badaczy. Zostaną przedstawione interwencje psychologiczne skierowane do pacjentów poddawanych dializoterapii. Inspiracją dla ich skonstruowania był współczesny paradygmat stresu psychologicznego oraz psychologia pozytywna. Poddano analizie wpływ interwencji na poziom akceptacji choroby,
zadowolenia z życia, ocenę poznawczą sytuacji choroby i leczenia, doświadczane emocje oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.