Data: 25.05.2015, godz. 17.00
Tytuł: Ponad trzydzieści lat badań nad konsekwencjami traumatycznego stresu – co się zmieniło w tym czasie?
Wykład wygłosiła: prof. Maja Lis-Turlejska
Miejsce: Siedziba Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.
Wykład stanowił otwarcie cyklu seminaryjnego PTBST. Profesor Mają Lis-Turlejska, zapoznała uczestników z ogromnym postępem jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat badań nad traumą. Pani  Profesor jest  znanym na świecie badaczem traumy i założycielką Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym, gorącą orędowniczką terapii traumy opartej na dowodach. Wykład skierowany był zarówno do środowiska naukowego jak i do osób zaangażowanych w pracę z klientami po doświadczeniach traumatycznych oraz do studentów.

Materiały z wykładu: Slajdy z wykładu

Fragment wykładu prof. Martina Seligmana, który mówi o rozwoju  psychologii klinicznej w ubiegłych i dekadach i o pieniądzach (30 miliardów dolarów wydanych  przez NIMH).