Autorzy:  Campbell R., Greeson M.R., Bybee D. i Raja S. (2008).

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 194–207.

PL

Przedmiotem badania jest zjawisko współwystępowania doświadczeń przemocy seksualnej w dzieciństwie (childhood sexual abuse), przemocy seksualnej w wieku dorosłym (adult sexual assault), przemocy domowej stosowanej przez partnera (intimate partner violence)oraz molestowania seksualnego (sexual harassment) w grupie 268 kobiet – weteranów pochodzenia głównie afro amerykańskiego, losowo dobranych do badania spośród pacjentek kliniki dla kobiet miejskiego szpitala dla weteranów. Przy użyciu połączenia hierarchicznej i wielokrotnej analizy skupień wyodrębniono cztery typy współwystępowania u kobiet doświadczeń przemocy w ciągu życia. Pierwszy typ doświadczał stosunkowo niskiego nasilenia wszystkich czterech rodzajów przemocy; typ drugi – wysoki poziom wszystkich rodzajów przemocy; typ trzeci – ponowna wiktymizacja na przestrzeni życia w postaci doświadczeń molestowania seksualnego w wieku dorosłym; typ czwarty – współwystępowanie przemocy ze strony partnera oraz molestowania seksualnego. Ta typologia została potwierdzona w modelu teoretycznym, który testował rolę PTSD jako mediatora występowania objawów z zakresu zdrowia fizycznego. Analiza modelowania równań strukturalnych wykazała, że PTSD jest w pełni pośredniczy relacji między doświadczeniami przemocy a symptomami fizycznymi. Zgodnie z bio-psycho-immunologicznym modelem teoretycznym, poziom nasilenia PTSD jest predykatorem objawów związanych z odczuwaniem bólu w większym stopniu, niż symptomów nie związanych z bólem. W końcowej części artykułu dyskutowane są wnioski z badań dla ośrodków zdrowotnych, związane z zapobieganiem PTSD oraz „monitorowaniem” kobiet w kwestii doświadczeń doznawanej przemocy.

EN

This study examined the co-occurrence of childhood sexual abuse, adult sexual assault, intimate partner violence, and sexual harassment in a predominantly African American sample of 268 female veterans, randomly sampled from an urban Veterans Affairs hospital women’s clinic. A combination of hierarchical and iterative cluster analysis was used to identify 4 patterns of women’s lifetime experiences of violence co-occurrence. The 1st cluster experienced relatively low levels of all 4 forms of violence; the 2nd group, high levels of all 4 forms; the 3rd, sexual revictimization across the lifespan with adult sexual harassment; and the 4th, high intimate partner violence with sexual harassment. This cluster solution was validated in a theoretically driven model that examined the role of posttraumatic stress disorder (PTSD) as a mediator of physical health symptomatology. Structural equation modeling analyses revealed that PTSD fully mediated the relationship between violence and physical health symptomatology. Consistent with a bio-psycho-immunologic theoretical model, PTSD levels more strongly predicted pain-related physical health symptoms compared to nonpain health problems. Implications for clinical interventions to prevent PTSD and to screen women for histories of violence in health care settings are discussed.