Autorzy: Tolin D.F. i Foa E.B. (2006).
Psychological Bulletin, 132, 959–992.

PL

Meta-analizy badań dotyczących zależnego od płci ryzyka doświadczenia zdarzeń potencjalnie traumatycznych (potentially traumatic events, PTEs) oraz zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) wskazują, że u kobiet częściej diagnozowano PTSD, chociaż rzadziej doświadczały one zdarzeń potencjalnie traumatycznych. Kobiety częściej niż mężczyźni doświadczały zdarzeń o charakterze przemocy seksualnej oraz przemocy seksualnej w dzieciństwie, ale rzadziej doświadczały wypadków, przemocy innej niż seksualna, rzadziej były świadkami czyjeś śmierci czy zranienia, katastrof oraz pożarów, a także walki lub wojny. W grupie osób, które doświadczyły konkretnych zdarzeń potencjalnie traumatycznych (wyłączając przemoc seksualną w wieku dorosłym lub w dzieciństwie), u kobiet występowało większe nasilenie objawów PTSD. Tak więc, różnice między płciami dotyczące ryzyka ekspozycji na poszczególne typy zdarzeń potencjalnie traumatycznych tylko częściowo tłumaczą różne ryzyko wystąpienia PTSD pomiędzy kobietami i mężczyznami.

EN

Meta-analyses of studies yielding sex-specific risk of potentially traumatic events (PTEs) and posttraumatic stress disorder  (PTSD) indicated that female participants were more likely than male participants to meet criteria for PTSD, although they were less likely to experience PTEs. Female participants were more likely than male participants to experience sexual assault and child sexual abuse, but less likely to experience accidents, nonsexual assaults, witnessing death or injury, disaster or fire, and combat or war. Among victims of specific PTEs (excluding sexual assault or abuse), female participants exhibited greater PTSD. Thus, sex differences in risk of exposure to particular types of PTE can only partially account for the differential PTSD risk in male and female participants.