Autorzy: Foa E.B., Hembree E.A., Cahill S.P., Rauch S.A.M., Riggs D.S. i Feeny N.C. (2005).
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 953–964.

PL

Kobiety, które doświadczyły przemocy i cierpiały na chroniczne PTSD (N = 171) zostały losowo przydzielone do jednej z trzech grup: grupy, gdzie stosowano terapię przedłużonej ekspozycji (prolonged exposure – PE), grupy, gdzie terapię przedłużonej ekspozycji łączono z poznawczą restrukturyzacją (prolonged exposure / cognitive restructuring – PE/CR) oraz do grupy znajdującej się na liście oczekujących. Terapia obejmowała 9 do 12 sesji i była prowadzona w akademickim ośrodku terapeutycznym lub w państwowej klinice dla ofiar gwałtu. Uczestniczki były poddawane ewaluacji przed terapią i po jej zakończeniu, oraz 3, 6 i 12 miesięcy później. Obie formy terapii zmniejszyły nasilenie PTSD i depresji, wśród osób, które miały zamiar uczestnictwa w leczeniu i odbyły wszystkie sesje terapeutyczne, w porównaniu do stanu osób z listy oczekujących; poziom funkcjonowania społecznego poprawił się w grupie kobiet, które ukończyły pełną terapię. Włączenie elementów restrukturyzacji poznawczej (PE/CR) nie podnosiło efektów terapii. Nie odnotowano efektu związanego z miejscem terapii: terapeuci z minimalnym doświadczeniem w terapii poznawczo – behawioralnej (CBT) byli równie skuteczni, co eksperci. Kolejne pomiary wykazały, że cele terapeutyczne zostały osiągnięte, chociaż niewielki procent pacjentek otrzymał dodatkowe leczenie.

EN

A cognitive-behavioral therapy (CBT) program for posttraumatic stress disorder (PTSD) was developed to address its high prevalence in persons with severe mental illness receiving treatment at community mental health centers. CBT was compared with treatment as usual (TAU) in a randomized controlled trial with 108 clients with PTSD and either major mood disorder (85%) or schizophrenia or schizoaffective disorder (15%), of whom 25% also had borderline personality disorder. Eighty-one percent of clients assigned to CBT participated in the program. Intent-to-treat analyses showed that CBT clients improved significantly more than did clients in TAU at blinded posttreatment and 3- and 6-month follow-up assessments in PTSD symptoms, other symptoms, perceived health, negative trauma-related beliefs, knowledge about PTSD, and case manager working alliance. The effects of CBT on PTSD were strongest in clients with severe PTSD. Homework completion in CBT predicted greater reductions in symptoms. Changes in trauma-related beliefs in CBT mediated improvements in PTSD. The findings suggest that clients with severe mental illness and PTSD can benefit from CBT, despite severe symptoms, suicidal thinking, psychosis, and vulnerability to hospitalizations.