Autorzy:  Bryant R.A., Sutherland K., Guthrie R.M. (2007).

Journal of Abnormal Psychology, 116, 837–841.

PL

Autorzy testowali hipotezę, że zaburzenia w odtwarzaniu konkretów wspomnień autobiograficznych są czynnikiem ryzyka pojawienia się zaburzeń psychologicznych w wyniku ekspozycji na traumę. Stażystów w jednostce straży pożarnej (N=60) przebadano podczas stażu (przed ekspozycją na traumę) za pomocą następujących narzędzi: Autobiographical Memory Test, Clinician Administered PTSD Scale, Beck Depression Inventory (BDI-II) i Traumatic Events Questionnaire. Uczestnicy zostali powtórnie przebadani 4 lata później (N=46) za pomocą Posttraumatic Diagnostic Scale i BDI-II. W międzyczasie wszyscy uczestnicy wielokrotnie doświadczyli ekspozycji na traumę, a 15% z nich spełniało kryteria diagnostyczne PTSD. Zaburzenia w odtwarzaniu konkretów wspomnień wywoływanych przez podpowiedzi występujące przed ekspozycją na traumę okazały się istotnym statystycznie predykatorem natężenia objawów PTSD po doświadczeniu traumy. Wynik ten stanowi wstępny dowód na to, że zaburzone odtwarzanie konkretów wspomnień może być czynnikiem ryzyka dla stresu potraumatycznego.

EN

This study tested the proposal that impaired retrieval of specific autobiographical memories is a risk factor for psychological disturbance after trauma exposure. Trainee firefighters (N = 60) were assessed during training (before trauma exposure) on the Autobiographical Memory  Test, Clinician Administered PTSD Scale, Beck Depression Inventory (BDI-II), and Traumatic Events Questionnaire. Participants were reassessed 4 years later (N = 46) on the Posttraumatic Diagnostic Scale and BDI-II. All participants had been exposed to multiple traumatic events, and 15% met criteria for posttraumatic stress disorder. Impaired retrieval of specific memories in response to positive cues prior to trauma exposure significantly predicted posttraumatic stress severity after trauma exposure. These findings provide initial evidence that impaired specific retrieval of memories may be a risk factor for posttraumatic stress.