Autorzy: Cortina L.M. i Kubiak S.P. (2006).
Journal of Abnormal Psychology, 115, 753–759.

PL

Kobiety są średnio dwukrotnie bardziej narażone na rozwinięcie się u nich PTSD w porównaniu do mężczyzn, ale przyczyny tego zróżnicowania są niewyjaśnione. Poniższe badanie ocenia dwa alternatywne wytłumaczenia związanych z płcią różnic dotyczących PTSD: jedno dotyczy wrodzonej podatności u kobiet, zaś drugie podkreśla wpływ doświadczeń o charakterze przemocy seksualnej w ciągu życia. W celu przetestowania tych konkurencyjnych teorii, autorzy przeanalizowali dane dotyczące 591 ofiar przemocy ze strony partnera pochodzące z narodowej próby dotyczącej przemocy wobec kobiet (Violence Against Women National Survey). Wyniki pokazały, że płeć – gdy analizowana osobno – ma niewielki, ale istotny wpływ na nasilenie symptomów PTSD. Jednakże, gdy wziąć pod uwagę historię doświadczeń przemocy seksualnej, płeć staje się kluczowym czynnikiem warunkującym nasilenie objawów PTSD. Ten rezultat świadczy przeciwko teorii o „kobiecej podatności”, wskazując na związki PTSD z narażeniem na doświadczenia przemocy seksualnej.

EN

The authors examine the relationship between 2 separate but interrelated findings in the epidemiology of posttraumatic stress disorder (PTSD): women’s greater PTSD risk following traumatic events and the sensitizing effects of a prior trauma on the PTSD response to  a subsequent trauma. Data come from a representative sample of 1,698 young adults from a large U.S. city. Analysis was conducted on the subset exposed to  traumatic events. Women’s risk for PTSD following assaultive violence was higher than men’s. When assaultive violence preceded a later nonassaultive trauma in women, there was an increased risk (relative risk = 4.9) for PTSD, which was not observed in men. The relative risk estimate in women was significantly higher than in men. These findings suggest that assaultive violence elicits women’s PTSD response directly and by sensitizing them to the effects of subsequent traumatic events of lesser magnitude.