Autorzy: Leskin L.P. i White P.M. (2007).

Neuropsychology, 21, 275–284.

PL

W badaniu oceniano funkcjonowanie wykonawcze przy użyciu następujących narzędzi: Trail Makling Test (Army Individual Test Battery; M. D. Lezak, 1983) , Comprehensive Trail Makling Test (C. Reynolds, 2002), oraz neuropsychologiczny pomiaru kontroli wykonawczej (Attentional Network Task [ANT]; J. I. Fan, B. D. McCandliss, T. Somer, A. Raz i M. I. Posner, 2002). Badanymi byli: 19 studentów studiów licencjackich cierpiących na PTSD (Posttraumatic Stress Disorder Symptom Scale – Self-Report version; E. B. Foa, D. S. Riggs, C. V. Dancu i B. O. Rothbaum, 1993), 15 uczestników, którzy doświadczyli traumy, ale nie cierpieli na PTSD, oraz 18 uczestników grupy kontrolnej o niskim poziomie ekspozycji na traumę. Chociaż grupy nie różniły się pod względem wykonania dwóch pierwszych testów oraz pod względem poziomu uwagi i orientacji mierzonych przy pomocy ANT, grupa osób z PTSD wypadła znacząco gorzej na skali sieci wykonawczej ANT (executive network index) w porównaniu do dwóch pozostałych grup, nawet gdy kontrolowano nasilenie symptomów depresyjnych. Wcześniejsze badania na zwierzętach ujawniły związek pomiędzy poziomem dopaminy a funkcjonowaniem wykonawczym mierzonym za pomocą ANT. Zwiększone nasilenie objawów PTSD oraz poziom hiperpobudzenia, odtwarzania, oraz unikania – zamrożenia były istotnie związane z deficytami funkcji wykonawczych wykazanych w ANT. Te rezultaty wskazują na potencjalnie nieznaczny, ale specyficzny deficyt funkcjonowania wykonawczego oraz możliwy związek pomiędzy objawami PTSD i zaburzeniami w wydzielaniu dopaminy.

EN

Executive function  was assessed with the Trail Making Test (Army Individual Test Battery; M. D. Lezak, 1983), the Comprehensive Trail Making Test (C. Reynolds, 2002), and a neurocognitive measure of executive control (Attentional Network Task [ANT]; J. I. Fan, B. D. McCandliss, T. Somer, A. Raz, & M. I. Posner, 2002) in 19 undergraduates with posttraumatic stress disorder (PTSD; Posttraumatic Stress Disorder  Symptom Scale-Self-Report version; E. B. Foa, D. S. Riggs, C. V. Dancu, & B. O. Rothbaum, 1993), 15 high trauma participants without PTSD, and 18 low trauma control participants. Although groups did not differ on any trail making task or on the ANT measures of alerting or orienting, PTSD participants were significantly more impaired on the ANT executive network  index than were high or low trauma control participants, even when level of depressive symptoms was covaried. Previous animal research identified a relationship between dopamine and the ANT measure of executive function. Elevated PTSD symptom severity and levels of hyperarousal, reexperiencing, and avoidance-numbing were associated significantly with executive function deficits indexed by the ANT. These results indicate a potentially subtle but specific deficit in executive function and a possible relationship between PTSD symptoms and irregularities in dopamine function.