Autorzy:  Mueser K.T., Rosenberg S.D., Xie H., Jankowski M.K., Bolton E.E., Lu W., Hamblen J.L., Rosenberg H.J., McHugo G.J. i Wolfe R. (2008).

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 259–271.

PL

Program terapii poznawczo – behawioralnej (CBT) dla zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) powstał z powodu dużego rozpowszechnienia tego zaburzenia wśród osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, korzystających z leczenia w społecznych ośrodkach zdrowia psychicznego. CBT była porównywana ze zwykle stosowanym leczeniem w losowej kontrolowanej próbie 108 klientów z PTSD i innym zaburzeniem: dużymi zaburzeniami nastroju (85%) albo schizofrenią lub zaburzeniem schizoafektywnym (15%), z których 25% cierpiało również na zaburzenie osobowości typu borderline. Osiemdziesiąt jeden procent klientów przydzielonych do terapii poznawczo – behawioralnej uczestniczyło w programie. Analizy w grupie osób z zamiarem leczenia wykazały, że klienci korzystający z CBT wykazywali istotnie większą poprawę niż klienci korzystający ze zwykle stosowanego leczenia przy ślepym pomiarze po zakończeniu terapii i w kolejnych pomiarach 3 i 6 miesięcy później w kwestii objawów PTSD, innych objawów, odczuwanego stanu zdrowia, negatywnych przekonań związanych z traumą, stanu wiedzy na temat PTSD oraz współpracy z osobą prowadzącą ich przypadek. Wpływ CBT na objawy PTSD był najwyższy u klientów z PTSD o dużym nasileniu. Wykonywanie prac domowych związanych z CBT był predykatorem silniejszej redukcji symptomów. Zmiany w przekonaniach związanych z trauma były mediatorem poprawy w odniesieniu do PTSD. Te rezultaty sugerują, że klienci cierpiący na poważne zaburzenia psychiczne i PTSD mogą czerpać korzyści z CBT, pomimo nasilonych objawów, myśli samobójczych psychoz oraz wskazań do hospitalizacji.

EN

Female assault survivors (N = 171) with chronic posttraumatic stress disorder (PTSD) were randomly assigned to prolonged exposure (PE) alone, PE plus cognitive restructuring (PE/CR), or wait-list (WL). Treatment, which consisted of 9-12 sessions, was conducted at an academic treatment center or at a community clinic for rape survivors. Evaluations were conducted before and after therapy and at 3-, 6-, and 12-month follow-ups. Both treatments reduced PTSD and depression in intent-to-treat and completer samples compared with the WL condition; social functioning improved in the completer sample. The addition of CR did not enhance treatment outcome. No site differences were found: Treatment in the hands of counselors with minimal cognitive- behavioral therapy (CBT) experience was as efficacious as that of CBT experts. Treatment gains were maintained at follow-up, although a minority of patients received additional treatment.