29 czerwca 2015  o godzinie 17.00 w ramach cyklu seminaryjnego PTBST zapraszamy na wykład profesora Romana Cieślaka pt.: Jak pomagać, chroniąc siebie? Wtórny stres traumatyczny i wypalenie zawodowe u osób pracujących z ludźmi, którzy doświadczyli zdarzeń traumatycznych. Profesor Roman Cieślak, członek  zarządu ESTSS i PTBST, od wielu lat zajmuje się psychologią zdrowia, w tym zwłaszcza psychospołecznymi zasobami chroniącymi przed negatywnymi skutkami trudnych wydarzeń. Projektuje i ocenia efektywność interwencji służących zmianie zachowań, przekonań i poprawie zdrowia.

Na naszym spotkaniu Profesor Cieślak opowie o niebezpieczeństwach wtórnej traumatyzacji  i wypalenia zawodowego  osób pomagających ludziom po doświadczeniach traumatycznych.   Szczególnie gorąco do uczestnictwa zachęcamy praktykujących terapeutów i interwentów kryzysowych. Przypominamy jednocześnie, że nasze  seminaria  są otwarte  nie tylko dla członków PTBST ale i wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie