Bokszczanin, A. Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2003.

Bokszczanin, A. Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2015

Briere J, Scott C.: Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2010

Browne, K. i Herbert, M. Zapobieganie przemocy w rodzinie. WSiP, Warszawa 1999.

Bryant R., Harvey A.G: Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia.PWN, Warszawa 2011
Cohen J.A., Mannarino A. P., Deblinger E.: Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży. WUJ, Kraków 2011

Dragan M.: Doświadczenie traumatyczne a uzależnienie od alkoholu.Wydawnictwo UW, Warszawa 2008

Dudek B: Zaburzenie po stresie traumatycznym.GWP, Gdańsk 2003

.Figley, C.R. i Nash, W.P. (red.) : Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa,2010

Foa   E.B. i in.:  Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków. Poradnik pacjenta. GWP, Gdańsk 2008

Foa  E.B.i in.: Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Poradnik pacjenta. GWP, Gdańsk 2007

Foa E.B, Chrestman K.R., Gilboa-Schechtman E.: Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD nastolatków. Emocjonalne przepracowanie traumy. Podręcznik terapeuty. GWP, Gdańsk 2013.

Foa E.B, Hembree E.A., Olasov Rothbaum B.: Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Emocjonalne przepracowanie traumy. Podręcznik terapeuty. GWP, Gdańsk 2013,

Godorowski, K. : Psychologia i psychopatologia hitlerowskich obozów koncentracyjnych.: Akademia Teologii Katolickiejm,Warszawa, 1985

Heitzman, J.: Stres w etiologii przestępstw agresywnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2002.

Herbert, C.: (Zrozumieć traumę: poradnik dla osób, które doznały urazu i dla ich rodzin. GWP, Gdańsk, 2004.

Herman, J.L. : Przemoc – uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP, Gdańsk, 1998.

Hetherington, A.: Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. GWP, Gdańsk, 2004.

James, R.K. i Gilliland, B.E.: Strategie interwencji kryzysowej: pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa, 2006.

Kaniasty K.: Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Psychospołeczne konsekwencje polskiej powodzi 1997 roku. GWP, Gdańsk 2003.

Kubacka-Jasiecka D. Mudyń K.: Kryzys- interwencja psychologiczna i przemoc psychologiczna – nowe ujęcia i możliwości. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

Kübler-Ross E.: Dzieci i śmierć. Jak dzieci i ich rodzice radzą sobie ze śmiercią.
Media Rodzina, Poznań 2007.

Kubacka-Jasiecka, D. i Lipowska-Teutsch, A. (red.): Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej. Kraków: Wydawnictwo ALL, Kraków 1997.

Lis-Turlejska M.: Stres traumatyczny. Występowanie – następstwa – terapia. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002

Lis-Turlejska M.: Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005.

Lis-Turlejska M.: Traumatyczny stres. Koncepcje i badania. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa, 1998.

McMackin R.A., Newman E., Fogler J.M., Keane T.: Terapia traumy. Teoria i praktyka terapii opartej na dowodach. Harmonia 2015.

Najavits L.M.: Poszukiwanie bezpieczeństwa Terapia PTSD i nadużywania substancji psychoaktywnych. WUJ, Kraków 2010.

Ogińska-Bulik N.: Dwa oblicza traumy. Negatywne i pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych. Diffin, Warszawa 2015.

Ogińska-Bulik N.: Pozytywne skutki wydarzeń traumatycznych, czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Difin, Warszawa 2013.

Ogińska-Bulik, N.Stres zawodowy u policjantów: źródła – konsekwencje – zapobieganie. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, 2009.

Ogińska-Bulik, N. i Kaflik-Pieróg, M.: Stres zawodowy w służbach ratowniczych. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, 2006.

Orwid, M.: Trauma. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2009.

Perry B., Szalavich M.: O chłopcu wychowywanym jak pies. Media Rodzina, Poznań 2011

Popiołek, K. (red.): Człowiek w sytuacji zagrożenia: kryzysy, katastrofy, kataklizmy.Stowarzyszenie Psychologia i Architektura,  Poznań, 2001.

Prot K.: Życie po Zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holocaustu. Świadectwa z Polski i Rumunii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2009, Seria: Monografie Psychiatryczne: 9.

Rothbaum B.O, Edna B. Foa, Hembree E.A.: Odzyskaj życie po traumie. Przedłużona ekspozycja w terapii PTSD. Poradnik pacjenta.GWP, Gdańsk 2013

Rothschild  B.: Ciało pamięta. WUJ, Kraków 2014

Rutkowski, K.: Zaburzenia snu w zespole stresu pourazowego. Wydawnictwo PANDIT. Kraków, 2001.

Ryn, J.Z: Psychiatria obozów koncentracyjnych i prześladowań politycznych. Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kraków, 2003

Sakson-Obada, O. :Pamięć ciała: Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie. Difin. Warszawa, 2009.

Salter, A.C.: Pokonywanie traumy: jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Media Rodzina.,Poznań:, 2003.

Sęk, H. i Cieślak, R. (red.): Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2004.

Strelau J.(red.): Osobowość a ekstremalny stres. GWP, Gdańsk, 2004.

Strelau, J., Zawadzki, B. i Kaczmarek, M. (red.): Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009.

Widera – Wysoczańska, A.: Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Difin, Warszawa, 2010.

Widera – Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (red.): Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje. Difin, Warszawa, 2011.

Widera – Wysoczańska, A., Kuczyńska, A. (red.): Interpersonalna trauma. Wsparcie, interwencja, psychoterapia. Difin, Warszawa, 2012.

Zdankiewicz-Ścigała E., Przybylska M.: Trauma: proces i diagnoza. Mechanizmy psychoneurofizjologiczne. Wydawnictwo Instytutu PAN, Warszawa 2002,

Zimbardo P., Sword R., Sword R.: Siła czasu. PWN, Warszawa 2013.